اِمروز 11/3/94 شُروع بِه نِوِشتَن کَردَم!

اِمروز اِمتِحآنـ ریآضیـ دآشتیمـ و دوبآرَه بی دِقَتی...あいうえお のデコメ絵文字

اِمروز هَمشَهری جَوان رو خوندَم

اَز اون مَطلَبِش واسـِ #175 خِیلی خوشَم اومَد顔。笑う のデコメ絵文字

اِمروز+دیروز وآلیبآلِمون اَز آمریکآ بآخت...چرآ آخِه؟؟白雪姫★ のデコメ絵文字

دیروز کِ با ز.. حَرف زَدَم

فَهمیدَم مُشکِلات بُزُرگ تَریَم تو دُنیا هَست白雪姫★ のデコメ絵文字

وآس هَمین میگَم خُدآیآ خِیلی دوسِت دآرَم白雪姫★ のデコメ絵文字

خوب کُلَن هَمینِه....

白雪姫★ のデコメ絵文字دُعآیِ اِمروز : خُدآیآ ز.. شآدتَرین دُختَریَه کِ تآ حآلآ دیدَم اُمیدوآرَم مُشکِلِش زودتَر حَل بِشِه!

دیروز که توی بلاگ یه ذره چرخیدیم فهمیدیم اینجا برعکس بلاگفای خودمون از اینجور نوشتنا و کم نوشتنا طرفدار نداره

ولی من می دوستم!D:

آخه چرا اینجا شکلک ندارع؟!؟

همین

白雪姫★ のデコメ絵文字wαï†ïñɢ föя §µmmêя