خیلی یهویی واجب شد که پست بذارم!

دیشب والیبال از آمریکا 3-0 بردیم

آمریکایی ک تو گروه کسی تا حالا ازش نبرده بود!

ن لهستان ن روسیه!

اولین برد از آمریکا تو خونمون!

اونقد دیشب از هموطنامون خوشم اومد ک خدا میدونه!

12000 نفر آدم عشخ والیبال!

حتی اندرسون و ساندر هم نتونستن کاری بکنن!

ست دوم اونجا ک پایاپای جلو میرفتیم

ست سوم هم که آمریکا مزه ی یه شکست واقعی و چشید :)))

با اینکه تیممون تیم اصلی نبود ولی بازم بردیم!

تو اینستاگرام و تلگرام عکس های جالبی از این مسابقه بود!

پیامایی ک میفرستادن :)))

مچکرم از قشر نمک :)))

فقط

خدا کنه مغرور نشیم !