عایا این معنی دارد؟

عایا جدددددن مگر میشود عصن؟

درست پنج شنبه بعد کلاس و رفتن به جاهای تکراری طبق معمول :| و کلی خندیدن :) و مسخره بازی در آوردن و رفتن به خونه فری اینا :) و عکس از خنگ بازیا گرفتن و رقصیدن =) ب طوری که صدای آهنگ تا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ته یزد میرسید و این ینی زندگی

عصن کلن آهنگ تهنا با صدای بللللللللند جواب میدهد و معنی پیدا موگولد! :)

بهله بهله بعد همه اینا و رفتن به خونه

پادشاهی خونه ( پَرِنتس گرامی بنده )اعلام کرد که باید یک مااااااااه بدون تکنولوژی زندگی بوگولیم!

+ بدون لپ تاپ ، بدون mp3 player ، بدون رادیو :| ، بدون تلویزیون و بدوووون گوشی

مگ عصن میشه :| با کلی دنگ و فنگ لپ تاپ و رادیو و تلویزیون از تحریم در اومد ولی هررررررررچه کردم گوشی پیش پدر موند و تا یه ماه باید بدون گوشی به سر بوگولم !

الان احساس میکنم مثل آدمای غار نشینم

و پدر به این حس غار نشین بودن :| آرامش میگوید!

عایا جدن این آرامش عست؟

عایا تحریمی بالاتر از نداشتن وای فای عست؟

عایا من الان خیلی آرومم؟

تووووووووووف به این زندگی! :(

حالا دوباره رفتن به خونه فری اینا عصن خوش نگولید !:(

عصن با رفتن گوشی همه خوشی ها پرپر بوگولیدن!

مث این که والدین فرنوش و غزل با والدین من نقشه کشیدن که کلن ما را از خوشی محروم بوگولن!

من بدون گوشی

فرنوش بدون سی دی هاش :|

غزل بدون آهنگ

عصصصصصصصصصن جدن وای؟

حالا به جای رفتن به جاهای تکراری طبق معمول یک شنبه رفتیم به کتابخونه

:| سه تایی نرفتیم و نه تایی رفتیم که شاید بیشترخوش بگذره

اما امااااااااااااااان که دلم بیشتر خون بوگولید!

اونجا وای فای پر سرعت بدون رمز داشت

و وختی دوستات بهش وصل بوگولیدن و عشخ کردن :(

تو تهنا به دستاشون نیگا بوگولیدی

>____< جدن یه معجزه اسااااااسی لازم دارم!

:| بدبختی ینی این که هنو شناسنامه تو عکس دار نکردی و فردا اولین روز ثبت نامه

خوبیش اینه که حداقل دوستاتم مث خودتن :)

و وختی رفتیم مدرسه که گواهی اشتغال به تحصیل بگیریم خانم "ک" جوری نیگامون بوگولید که ...

بدبختی بزرگ تر اینه که هنوووووووووز که هنوزه نمیدونی چه رشته ای بری :|

خوبیش اینه که حداقل دوستاتم مث خودتن :)

امیدوار میباشم با این آرامش :| تا یه ماه دیگ زنده باشم که بتونم برم مدرسه :|