عاغا بعد سال ها اومدم :)   ピョコピョコズ シリーズ のデコメ絵文字

خوش اومدم والاو!ピョコピョコズ シリーズ のデコメ絵文字

تو این یک ماه تنبیهی بدون وای فای 白雪姫★ のデコメ絵文字

و چشیدن طعم سرو کله زدن با نت خط ... -_____-

بدددترررررییییننننن تتتنبیه عمرمو تجربه کردم!

و الان کاملن آدم شدم احساس میکنم :))

 به هرحال بگذریم

جاتون خالی رفتیم همدان و بانه

همدان عالی بود پیشنهاد میکنم برین قشنگ ترین جای دنیاست هواشم عاولیه!

غار علیصدرم برین

هرچند ما ساعت سه رفتیم ساعت ده نوبتمون شد ولی خوب مهم اینه که به هرحال نوبتمون شد白雪姫★ のデコメ絵文字

+ البته ما تو تعطیلیا رفتیم خیلی شلوغ بودش دیگ

ولی کردستان اووووووووووووووووووووووووووف دمشون گرم!

تا چشم کار میکرد مزرعه بود و مزرعه خییییییییییییلی خییییییییییییییییلی کیف کردیم باش

و اونجا بود که واسه اولین بار تو عمرم تگرگ دیدم白雪姫★ のデコメ絵文字

خیلی باحال بود خدایی゜*red/かわいい*゜ のデコメ絵文字

سیل هم بود -__-

ولی در کل واسه ی یزدی که بارون هم تو سال ب زور میبینه خییییییییلی باحال بود

اینم تگرگا かわいい のデコメ絵文字

+شکلکا ژاپنین دوباره :| حسش نبود از ی جا دیگه بگیرم